Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội-Học viện quân y làm tốt công tác đào tạo.

23h43 | 03/10/2019

NCS. Nguyễn Thị Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Là một đơn vị của Học viện Quân y, Chức năng của viện mô phôi lâm sang Quân đội được giao là điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

 

Là một trong những nhiệm vụ chính của Viện Mô phôi, công tác đào tạo được lãnh đạo chỉ huy viện chú trọng. Với đặc điểm đào tạo cho nhiều nguồn nhân lực từ bác sỹ đa khoa, thạc sỹ, tiến sĩ, bác sỹ nội trú, chuyên khoa 1,2, của chuyên ngành cũng như các chuyên ngành liên quan, bộ môn Mô phôi- viện Mô phôi lâm sàng Quân đội đã sắp xếp phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên từ giảng trên đại giảng đường đến phòng giảng thực tập, phòng labo và các bộ phận khác. Đồng thời phân công người hướng dẫn cho học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh đảm bảo lấy số liệu, hoàn thành luận văn luận án theo đúng tiến độ đặt ra.

Đặc biệt, tháng 9/2019 viện phối hợp cùng phòng sau đại học Học viện Quân y đã tổ chức cho Nghiên Cứu sinh Nguyễn Thị Minh bảo vệ luận án tiến sỹ tại Phòng bảo vệ luận án tiến sỹ - tầng 3 Thư viện Học viện Quân y. Với sự tự tin và kiến thức vững chắc, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh đã bảo vệ thành công luận án.

TIN MỚI