Điều trị

Cập nhật: 16h10 | 26/07/2018

Công tác khám, tư vấn và điều trị vô sinh

Sau khi thành lập đầu năm 2005 với biên chế 10 giường bệnh, Trung tâm Công nghệ Phôi nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nội qui khám, tư vấn, điều trị và tiến hành điều trị theo đúng các chế độ qui định, thực hiện nghiêm túc nghị quyết xây dựng Y đức trong điều trị. Đã xây dựng quy trình kỹ thuật xét nghiệm nội tiết, tinh dịch đồ và các xét nghiệm khác. Tiến hành các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như chọc hút mào tinh, sinh thiết tinh hoàn (PESA-MESA), lọc rửa lưu trữ tinh trùng, bơm tinh trùng vào tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF, ICSI) an toàn và hiệu quả.

Hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phôi đó khám, tư vấn, điều trị cho khoảng 10.000 lượt người, làm hơn 10.000 xét nghiệm, trên 500 lần thực hiện kỹ thuật như chọc hút mào tinh, lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi, thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm an toàn tuyệt đối. Cháu bé ống nghiệm ra đời đầu tiên tại Học viện Quân y ngày 15/02/2002. Đến nay đã có hơn 2000 cháu ra đời nhờ hỗ trợ sinh sản, trong đó  gần 1000 cháu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Hiện nay, trung tâm bước đầu thành công trong nghiên cứu nuôi cấy tinh tử thành tinh trùng để tạo phôi trong ống nghiệm, hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình bộ đội và nhân dân.