Ban Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội

Cập nhật: 16h37 | 26/07/2018

 

GIÁM ĐỐC VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI

 Thượng tá

PGS.TS.TTƯT. Trịnh Thế Sơn

 

 

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN MÔ PHÔI

Đại tá

PGS.TS. Quản Hoàng Lâm.

 


PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI

 

Đại tá

TS. Nguyễn Thanh Tùng