Phẫu thuật Thu tinh trùng ở nam giới không có tinh trùng

Cập nhật: 23h7 | 18/12/2019

Phẫu thuật thu tinh trùng

Giá bán: Phẫu thuật thu tinh trùng

 tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch chiếm khoảng 10% trong các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.

Chúng tôi có thực hiện tất cả các kỹ thuật để thu tinh trùng, giúp những bệnh nhân vô tinh có cơ hội làm cha sinh học.