Ban Biên tập

Cập nhật: 7h47 | 03/08/2018

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội:

 - Thượng tá, PGS.TS. Trịnh Thế Sơn - Giám đốc Viện - Trưởng ban.

- Đại tá, PGS. TS. Quản Hoàng Lâm - Chủ nhiệm bộ môn - Phó ban.

- Đại tá, TS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Viện - Phó ban.

 

- Trung tá, TS. Đoàn Thị Hằng - Ủy viên.

- Thượng tá, TS. Dương Đình Hiếu - Ủy viên

- Đại úy, ThS. Nguyễn Phúc Linh - Ủy viên

- Đại úy CN. Nguyễn Thị Ngọc Diện - Ủy viên.