Chú ý về việc đảm bảo tốt cho công tác vô trùng và phôi phát triển tốt trong buồng tử cung

Cập nhật: 7h28 | 16/08/2018

Loại hình văn bản  : Quy định.

Cơ quan ban hành: Học viện Quân y.

Số văn bản              : PL9.

Ngày văn bản          : 8/16/2018.

Thuộc lĩnh vực       : Y tế.

Trích dẫn, tóm tắt nội dung:

 

Tập tin đính kèm: