Cập nhật: 10h1 | 03/07/2018

Ban Biên tập rất mong nhận được các thông tin đóng góp của các độc giả. Mọi ý kiến xin liên hệ:

Địa chỉ: 222 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Email: vienMPLSQD@vmmu.edu.vn

Điện thoại: 02463296588

Military Institute of Clinical Embryology and Histology
Vietnam Military Medical University (VMMU)

222 Phung Hung road, Ha Dong district, Ha Noi, Vietnam

Gửi thông tin

Họ và tên
Điện thoại
Hòm thư
Địa chỉ
Tiêu đề