Thông báo miễn phí một phần cho quân nhân khám, điều trị vô sinh

Cập nhật: 7h28 | 16/08/2018

Loại hình văn bản  : Quy định.

Cơ quan ban hành: Học viện Quân y.

Số văn bản              : PL10.

Ngày văn bản          : 8/16/2018.

Thuộc lĩnh vực       : Y tế.

Trích dẫn, tóm tắt nội dung:

 

Tập tin đính kèm: