HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG VIỆN MÔ PHÔI LSQĐ NĂM 2018

23h4 | 28/10/2018

Nghệ thuật quần chúng Viện Mô Phôi 2018

Đêm văn nghệ quần chúng của Viện Mô Phôi Lâm Sàng Quân Đội diễn ra thành công tốt đẹp với 1 Giải Nhì Đơn Ca bài hát ‘’Bức Thư Tình Đầu Tiên’’ và 1 Giải Ba Tốp Ca bài hát ‘’ Lên Đàng’’

 Đêm văn nghệ quần chúng của Viện Mô Phôi Lâm Sàng Quân Đội diễn ra thành công tốt đẹp với 1 Giải Nhì Đơn Ca bài hát ‘’Bức Thư Tình Đầu Tiên’’ và 1 Giải Ba Tốp Ca bài hát ‘’ Lên Đàng’’

TIN MỚI