Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội-Học viện quân y làm tốt công tác đào tạo. (03/10/2019)

Là một đơn vị của Học viện Quân y, Chức năng của viện mô phôi lâm sang Quân đội được giao là điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. 

Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp cho 666 bác sĩ, dược sĩ (22/08/2018)

QĐND Online - Sáng 10-8, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho 666 bác sĩ chuyên khoa II khóa 31, chuyên khoa I khóa 41, bác sĩ dân y khóa 11, học viên dược sĩ đại học khóa 7 và 4 học viên dược sĩ Campuchia. 

Học viện Quân y tổ chức diễn tập cuối khóa cho các bác sĩ quân y (22/08/2018)

QĐND Online - Sáng 20-4, Học viện Quân y tổ chức diễn tập cuối khóa cho các bác sĩ quân y đại học, sau đại học và học viên đào tạo y sĩ với đề mục: Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi, triển khai công tác bảo đảm quân y cấp chiến thuật. Tham gia buổi diễn tập có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc học viện cùng hơn 700 các y, bác sĩ, thạc sĩ quân y. 

Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ thứ 900 (22/08/2018)

QĐND Online - Sáng 11-8, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ thứ 900 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Luyến, đánh dấu chặng đường 38 năm đào tạo tiến sĩ của học viện. Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ được sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2017 của Thành phố Hà Nội (22/08/2018)

HVQY: Tối 08/10, tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 84 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn năm 2017. 

Chỉ có nghiên cứu mới nâng cao trình độ, chất lượng (22/08/2018)

QĐND Online – Đây là phương châm hoạt động, cũng như bí quyết đem lại thành công cho Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Công nghệ phôi (Học viện Quân y) trong suốt 45 năm qua.