Chnoospora implexa

Cập nhật: 8h51 | 23/09/2013

Chnoospora implexa Hering ex J. Ag./ minima (Her.) Papenfuss Bộ: Dictyosiphonales, Họ: Chnoosporacea

Chnoospora implexa Hering ex J. Ag./ minima (Her.) Papenfuss

Rong mọc thành bụi lớn, rối, màu nâu vàng, giòn và dễ gãy, dễ dính vào giấy lúc khô. Thân dạng trụ tròn hay dẹp, cao 9-15 cm, rộng 1-1,5 mm, Rong thường bám trên đá, vỏ động vật thâm mềm ở vùng triều giữa và triều thấp hay phần trên vùng dưới triều (vùng nước trong.

Phân bố: Hải Phòng, Quảng Ninh, miền nam Việt nam.

Còn phân bố ở: ấn Độ< Mêhicô, Côxta Rica, Trung Quốc, Phillippin, Inđônêxia, biển Đỏ.

Tin cùng chuyên mục