TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

A study of porcine lung anatomical characteristics and a novel experimental lung transplant model

Nguyen Trung Chuc; Do Xuan Hai; Ngo Thi Dong; Thieu Ban Trang; Trinh Cao Minh; Do Quyet

Tóm tắt

Objectives: This study describes some new anatomical findings of the right accessory lobe and a new experimental porcine lung transplant model and our experience with surgical training for the first clinical lung transplant of Vietnam. Subjects and methods: 20 pigs were used for anatomical study. Heart - lung blocks were removed. Methylene blue was selectively injected to different branches of pulmonary artery. Then, all heart - lung blocks were carefully dissected. 30 pigs were used to invent a new surgical model. The caudal lobes of the right lungs were harvested from 15 deceased donors, then transplanted into the opposite position as left caudal lobes (having been rotated 180° along the vertical axis) of 15 recipients following left pneumonectomy. Graft function was determined for 3 hours after reperfusion. Results: Only 13/20 cases, the right accessory lobe veins enter the root of the right caudal lobe veins as described by other authors, 3/20 enter the right inferior pulmonary veins, 2/20 enter the position between the right and the left inferior pulmonary veins, 2/20 enter the left inferior pulmonary veins. Porcine living donor using right lung is impossible, using left lung is possible, but different strategies must be used to preserve the blood supply to the donor’s right accessory lobe. With deceased donor, both the right and left caudal lobes could be used, the right accessory lobes should be excluded. In new surgical model study, all 15 recipients survived, all grafts showed excellent acute and long-term function. Conclusion: A new porcine lobar lung transplant from deceased donor has been invented. This model could be used easily for all anatomical variants. * Keywords: Experimental lung transplant; Anatomy characteristics.

Abstract

Objectives: This study describes some new anatomical findings of the right accessory lobe and a new experimental porcine lung transplant model and our experience with surgical training for the first clinical lung transplant of Vietnam. Subjects and methods: 20 pigs were used for anatomical study. Heart - lung blocks were removed. Methylene blue was selectively injected to different branches of pulmonary artery. Then, all heart - lung blocks were carefully dissected. 30 pigs were used to invent a new surgical model. The caudal lobes of the right lungs were harvested from 15 deceased donors, then transplanted into the opposite position as left caudal lobes (having been rotated 180° along the vertical axis) of 15 recipients following left pneumonectomy. Graft function was determined for 3 hours after reperfusion. Results: Only 13/20 cases, the right accessory lobe veins enter the root of the right caudal lobe veins as described by other authors, 3/20 enter the right inferior pulmonary veins, 2/20 enter the position between the right and the left inferior pulmonary veins, 2/20 enter the left inferior pulmonary veins. Porcine living donor using right lung is impossible, using left lung is possible, but different strategies must be used to preserve the blood supply to the donor’s right accessory lobe. With deceased donor, both the right and left caudal lobes could be used, the right accessory lobes should be excluded. In new surgical model study, all 15 recipients survived, all grafts showed excellent acute and long-term function. Conclusion: A new porcine lobar lung transplant from deceased donor has been invented. This model could be used easily for all anatomical variants. * Keywords: Experimental lung transplant; Anatomy characteristics.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y