TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid

Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu

Tóm tắt

Mục tiêu: khảo sát các điều kiện để tổng hợp thalidomid theo phương pháp mới. Phương pháp: sử dụng các phản ứng hóa học cơ bản để tổng hợp hợp chất này từ nguyên liệu ban đầu là axít phthalic và mononatri L-glutamat monohydrat (Ajinomoto). Kết quả: đã khảo sát được các điều kiện về nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ mol giữa những chất tham gia phản ứng, cách thức thực hiện phản ứng tổng hợp thalidomid. Từ đó, lựa chọn được điều kiện thích hợp để tổng hợp hợp chất này. Kết luận: đã xây dựng được quy trình tổng hợp thalidomid theo phương pháp mới, hiệu suất tổng đạt 49,78%. * Từ khóa: Thalidomid; Axít phthalic; Mononatri L-glutamat monohydrat; Tổng hợp.

Abstract

Objectives: To investigate the conditions for the synthesis of thalidomide. Methods: Using the basic reactions to synthesize this compound from initial materials as phthalic acid và mononatri L-glutamat monohydrat (Ajinomoto). Results: Investigating the conditions of the reaction including: temperature, duration and mode of reaction; ratio of reactive agents of preparation of thalidomide. From these results, we found out the conditions to synthesize this compound. Conclusion: The thalidomide synthesis process has been developed under the new method, the total yield was 49.78%. * Keywords: Thalidomid; Phthalic acid; Mononatri L-glutamat monohydrat; Synthesis.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y