TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Evaluating results of trial application of some clinical teaching - learning methods for medical students of Haiphong University of Medicine and Pharmacy

Nguyen Ngoc Sang; Pham Thi Hanh

Tóm tắt

Objectives: To evaluate the effectiveness of intervention on 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records) of medical students at Haiphong University of Medicine and Pharmacy in 2014 - 2016. Subjects: the 4th year students (93 in the intervention group and 94 in the control). Methods: Design of intervention study with control group. The intervention group was randomly selected in 2 classes A and B with 93 the 4th year students, were trained in 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records). The control group was randomly selected in 2 classes E and F with 94 the 4th year students, were not trained on these skills. The research was conducted in Pediatric and Surgery Departments of Haiphong University of Medicine and Pharmacy. Results: 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records) of the intervention group and the control group were very low and there was no difference between the two groups. After 9 weeks of the intervention, the mean score of the intervention group's skills was significantly higher than before intervention (p < 0.05) and in comparison with the control group. After 2 years of the intervention, 4 skills of the intervention group increased significantly compared to before intervention, after 9 weeks of the intervention and control group. Conclusions: After intervention, 4 skills of the students were significantly improved compared to the control group. * Keywords: Clinical; Communication with patients; Taking history; Taking previous-history; Writing medical records.

Abstract

Objectives: To evaluate the effectiveness of intervention on 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records) of medical students at Haiphong University of Medicine and Pharmacy in 2014 - 2016. Subjects: the 4th year students (93 in the intervention group and 94 in the control). Methods: Design of intervention study with control group. The intervention group was randomly selected in 2 classes A and B with 93 the 4th year students, were trained in 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records). The control group was randomly selected in 2 classes E and F with 94 the 4th year students, were not trained on these skills. The research was conducted in Pediatric and Surgery Departments of Haiphong University of Medicine and Pharmacy. Results: 4 skills (communication with patients, taking history, taking previous-history and writing medical records) of the intervention group and the control group were very low and there was no difference between the two groups. After 9 weeks of the intervention, the mean score of the intervention group's skills was significantly higher than before intervention (p < 0.05) and in comparison with the control group. After 2 years of the intervention, 4 skills of the intervention group increased significantly compared to before intervention, after 9 weeks of the intervention and control group. Conclusions: After intervention, 4 skills of the students were significantly improved compared to the control group. * Keywords: Clinical; Communication with patients; Taking history; Taking previous-history; Writing medical records.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y