TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang

Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và đánh giá tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô Giải thử khang bằng phương pháp phun sấy. Đối tượng và phương pháp: bào chế cao khô giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang gia vị bằng phương pháp phun sấy ly tâm tốc độ cao, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô qua các thông số: hình thái, tỷ trọng biểu kiến, chỉ số nén CI, độ ẩm của bột. Kết quả: đã khảo sát được các điều kiện thích hợp cho phun sấy cao khô Giải thử khang gồm: tá dược hỗ trợ phun sấy maltodextrin:aerosil (2:8) ở tỷ lệ 0,2:1, tỷ lệ chất rắn trong dịch phun 13,7% ± 2%, nhiệt độ phun sấy 1400C, tốc độ cấp dịch 30 ml/phút; áp suất bơm nén 0,2 Mpa. Các điều kiện đã khảo sát cho thấy bột cao khô Giải thử khang thu được khô tơi, trơn chảy tốt, hiệu suất thu hồi hoạt chất và hiệu suất phun sấy lần lượt là: 96,64% và 89,12%. Kết luận: đã khảo sát xây dựng được quy trình phun sấy và đánh giá được tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô. Kết quả này là cơ sở khoa học cho việc bào chế thành các dạng sản phẩm từ bột cao khô Giải thử khang. * Từ khóa: Cao khô Giải thử khang; Bạch hổ nhân sâm thang; Phun sấy ly tâm.

Abstract

Objectives: To study preparing and rating quality Giai thu khang dry spraying extract. Materials: Extended Bach ho nhan sam remedy. Method: Preparing Giai thu khang dried extract powder use spray-drying method, which is rated quality by: formality, density, compression index, humidity. Results: The optimal condition in-process including: The mixture supported excipients was maltodextrin/aerosil (20/80, w/w) at ratio of excipient/solid of liquid extract as 0.2/1; the inlet temperature was 1400C; speed of feed was 30 mL/minute. Applying this condition to manufacture Giai thu khang dried spraying extract, the yield of recovery substance and spray drying procedure was 96.64% and 89.21%, respectively. Conclusion: This procedure will be a scientific reference to prepare many products from Giai thu khang dried extract powder. * Keywords: Giai thu khang dried; Bach ho nhan sam remedy; Spray-drying.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y