TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017

Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu tiến hành phân tích xu hướng sử dụng thuốc trong thời gian từ 2010 - 2017 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre. Phương pháp: nghiên cứu thống kê, mô tả kết hợp ứng dụng mô hình Holt-Winters, dựa trên dữ liệu sử dụng thuốc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017. Phân tích xu hướng sử dụng thuốc theo nguồn gốc thuốc, nước sản xuất, theo nhóm điều trị dược lý, theo phân loại VEN và các hoạt chất thông dụng. Kết quả: trong giai đoạn 2010 - 2017, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre sử dụng 125 hoạt chất, tương ứng với 284 thuốc. Hai nhóm thuốc chính là nhóm rối loạn tâm thần và nhóm chống co giật động kinh, nhóm thuốc biệt dược, nhóm thuốc do nước ngoài sản xuất có xu hướng tăng. Dựa vào phân loại VEN, số lượng thuốc sử dụng theo từng nhóm có xu hướng tăng giảm rõ ràng trong giai đoạn 2010 - 2017. Trong 11 hoạt chất thông dụng, 5 hoạt chất thuộc nhóm chống rối loạn tâm thần và 2 hoạt chất thuộc nhóm chống co giật động kinh. Clopromazin dạng viên có số lượng sử dụng ổn định trong 8 năm. Khi xét chu kỳ tăng, giảm sử dụng hàng năm của 11 hoạt chất được xác định cụ thể bằng mô hình Holt-Winters, nghiên cứu ghi nhận phần lớn hoạt chất này đa phần giảm sử dụng vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 hàng năm, tăng sử dụng vào tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Kết luận: nghiên cứu đã phân tích xu hướng sử dụng thuốc và xác định chu kỳ tăng giảm sử dụng thuốc hàng năm tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 8 năm từ khi bắt đầu hoạt động khám chữa bệnh vào năm 2010. Đây là cơ sở khoa học cho công tác đánh giá nhu cầu sử dụng thuốc tại bệnh viện, tạo cơ sở cho hoạt động dự trù mua sắm thuốc phù hợp nhất với thực tế, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ cho hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện. * Từ khóa: Sử dụng thuốc; Mô hình Holt-Winters; Xu hướng; Danh mục thuốc.

Abstract

Objectives: To describe drugs utilization from 2010 to 2017 at the Bentre Psychiatric Hospital. Methods: A cross-sectional descriptive study with the application of the Holt-Winters models was conducted through retrieving data of drugs utilization of the Psychiatric Hospital in Bentre province during the period of 2010 - 2017. Trends in drugs utilization were performed by origins of drugs, manufacturing countries, therapeutic classes, VEN classes and common active ingredients. Results: During the period 2010 - 2017, Bentre Psychiatric Hospital used 125 active ingredients, corresponding to 284 different drugs. The antipsychotic and anti-epileptic drugs were prescribed the most. Patented drugs and imported drugs quantities showed upward trends. According to VEN class, there were significant trends in the number of drugs utilized among classes. Out of 11 common active ingredients, there were 5 antipsychotic drugs and 2 anti-epileptic drugs. The quantity of chlorpromazine tablets for each year was stable. Out of 11 common active ingredients which were performed by Holt-Winters models, all of them showed a downward trend in the number of drugs utilized in February, May, and August each year; while most of them showed an upward trend in the number of drugs utilized in April, July, September and December each year. Conclusion: The study identified trends and cycles in drugs utilization in the hospital during an 8-year period. These results are the scientific-based information for the evaluation of drugs utilization and purchase drugs at the hospital in the future which will ensure the quality of treatment at the hospital. * Keywords: Medicines utilization; Holt-Winters models; Trends; List of medicines.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y