TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide

Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau

Tóm tắt

Objectives: To investigate the conditions for the synthesis of thalidomide in two-step with the assistance of microwave irradiation resulted in high overall yield. Method: Preparation of thalidomide which comprises reacting anhydride phthalic with L-glutamic acid to afford N-phthaloyl-DL-glutamic acid, which is further subjected to cyclization with ammonia donor sources (urea, ammonium acetate, thiourea) in presence of 4-dimethyl-aminopyridine and diphenyl either to give thalidomide. Results: Investigating the conditions of the reaction including temperature, duration and mode of reaction; ratio of reactive agents of preparation of thalidomide. From these results, we found out the conditions to synthesize this compound. Conclusion: An improved synthesis for thalidomide was established. It produced a total yield of 72% over two steps. * Keywords: Thalidomide; Phthalic acid; L-glutamic acid; Synthesis.

Abstract

Objectives: To investigate the conditions for the synthesis of thalidomide in two-step with the assistance of microwave irradiation resulted in high overall yield. Method: Preparation of thalidomide which comprises reacting anhydride phthalic with L-glutamic acid to afford N-phthaloyl-DL-glutamic acid, which is further subjected to cyclization with ammonia donor sources (urea, ammonium acetate, thiourea) in presence of 4-dimethyl-aminopyridine and diphenyl either to give thalidomide. Results: Investigating the conditions of the reaction including temperature, duration and mode of reaction; ratio of reactive agents of preparation of thalidomide. From these results, we found out the conditions to synthesize this compound. Conclusion: An improved synthesis for thalidomide was established. It produced a total yield of 72% over two steps. * Keywords: Thalidomide; Phthalic acid; L-glutamic acid; Synthesis.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y