TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi

Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen

Tóm tắt

Objective: To develop and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi. Methods: The Momordica cochinchinensis seeds were extracted by the Soxhlet method. Total saponins were determined by UV-Vis spectrophotometry after extracts had been colored with perchloric acid, vanillin in glacial acetic acid. Ramulus cinnamomi were extracted by the percolation. The tincture was made by combining the extract of the Momordica cochinchinensis seeds and Ramulus cinnamomi. The skin irritation of tincture was evaluated in rabbits. The analgesic effects of tincture were evaluated in rats in hot plate model with the use of pain agent carragenaan. Results: The Soxhlet extraction in 16 hours by 70% ethanol solvent was the highest total saponins content (about 13.53%). The low rate of Ramulus cinnamomi in the tincture made it very unpleasant. Their skin irritation was proportional to the amount of Ramulus cinnamomi. Evaluation of analgesic effect showed that the tincture was capable of reducing pain on the hot-plate model. Conclusion: The tincture that ratio 16.7% of Ramulus cinnamomi had good quality and unirritated the skin and had analgesic effect on the experimental model. * Keywords: Momordica cochinchinensis seed; Ramulus cinnamomi; Tincture; Irritation, Analgesic.

Abstract

Objective: To develop and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi. Methods: The Momordica cochinchinensis seeds were extracted by the Soxhlet method. Total saponins were determined by UV-Vis spectrophotometry after extracts had been colored with perchloric acid, vanillin in glacial acetic acid. Ramulus cinnamomi were extracted by the percolation. The tincture was made by combining the extract of the Momordica cochinchinensis seeds and Ramulus cinnamomi. The skin irritation of tincture was evaluated in rabbits. The analgesic effects of tincture were evaluated in rats in hot plate model with the use of pain agent carragenaan. Results: The Soxhlet extraction in 16 hours by 70% ethanol solvent was the highest total saponins content (about 13.53%). The low rate of Ramulus cinnamomi in the tincture made it very unpleasant. Their skin irritation was proportional to the amount of Ramulus cinnamomi. Evaluation of analgesic effect showed that the tincture was capable of reducing pain on the hot-plate model. Conclusion: The tincture that ratio 16.7% of Ramulus cinnamomi had good quality and unirritated the skin and had analgesic effect on the experimental model. * Keywords: Momordica cochinchinensis seed; Ramulus cinnamomi; Tincture; Irritation, Analgesic.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y