TẠP CHÍ SỐ 2-TV NĂM 2019

Mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm sàng với điện não trên bệnh nhân trầm cảm chủ yếu

Lê Văn Quân; Hà Mạnh Hùng; Cao Tiến Đức

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu mối liên quan giữa điện não đồ với một số đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân trầm cảm chủ yếu. Đối tượng và phương pháp: phân tích điện não đồ theo một số đặc điểm lâm sàng trên 62 bệnh nhân trầm cảm chủ yếu được điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: điện não đồ mất toàn bộ sóng alpha chủ yếu là bệnh nhân trầm cảm mức độ nặng và trên bệnh nhân có ý tưởng và hành vi tự sát. Điểm Hamilton ở bệnh nhân có điện não mất sóng alpha cao hơn có ý nghĩa thống kê so với bệnh nhân có điện não với sóng dạng thoi và sóng alpha mất dạng thoi. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ cũng như điểm Hamilton giữa bệnh nhân có điện não đối xứng và bệnh nhân có điện não mất đối xứng. Kết luận: điện não mất toàn bộ sóng alpha có thể liên quan đến mức độ và tiên lượng ở bệnh nhân trầm cảm chủ yếu. * Từ khóa: Trầm cảm chủ yếu; Điện não đồ; Mối liên quan; Lâm sàng.

Abstract

Objectives: To investigate relations between changes of EEG recordings and some clinical characteristics in patients with major depression. Subjects and methods: Analyze EEG recordings following some clinical characteristics in 62 patients with major depression treated at Department of Psychiatry, 103 Military Hospital. Results: Loss of alpha oscilations was found in patients with severe levels and suicidal thoughts. Furthermore, mean score of the Hamilton scale in patients with no alpha oscilations in EEG recordings was higher than that in patients with alpha oscilations in EEG recordings. There were no significant differences in ratios and Hamilton scales between patients with EEG symmetry and patients with EEG asymmetry. Conclusion: Loss of alpha oscillations might relate to levels of depression and maybe a prediction factor in patients with major depression. * Keywords: Major depression; EEG recordings; Relationships; Clinical characteristics.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
2.
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: Nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2017
Hoàng Thy Nhạc Vũ; Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Trần Nhật Trường; Trần Ngọc Nhân; Trần Thị Thanh Huyền; Bùi Thị Minh Hiền
3.
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh bến Tre giai đoạn 2011 - 2017
Trần Thị Ngọc Vân; Cù Thanh Tuyển; Đặng Kim Loan; Hoàng Việt; Trịnh Minh Hiệp; Hoàng Thy Nhạc Vũ
4.
Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp thalidomid
Hồ Bá Ngọc Minh; Vũ Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Phan Đình Châu
5.
Nghiên cứu bào chế bột cao khô Giải thử khang từ bài thuốc Bạch hổ nhân sâm thang
Ngô Thị Tuyết Mai; Hồ Bá Ngọc Minh; Nguyễn Quỳnh Hoa; Đặng Trường Giang; Vũ Bình Dương
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Synthesis and bioactivity screening of some novel N-(adamantan-1-yl)-1-aryl-methanimines
Pham Van Hien; Vu Binh Duong; Cao Dang Nam; Nguyen Van Tu; Phan Thi Phuong Dung; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
13.
Research and evaluate the analgesic effects of the tincture from the Momordica cochinchinensis seeds - Ramulus cinnamomi
Nguyen Thu Quynh; Tran Van Tuan; Tran Ngoc Anh; Nguyen Van Dung; Nguyen Khanh Ly; Tran Thi Hai Yen
14.
A simple, microwave-assisted method for synthesis of thalidomide
Vu Binh Duong; Ho Ba Ngoc Minh; Nguyen Quynh Hoa; Phan Dinh Chau
15.
16.
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y