Bài báo tiếng Anh năm 2020

20h35 | 27/10/2020

Thống kê trên Google Scholar (ngày 28/10/2020)

 Năm 2020, Viện nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y đã đăng 22 bài báo tiếng Anh trên các tạp chí quốc tế.  Có 10 bài chỉ số ảnh hưởng Impac Factor (IF) > 3, trong số đó có 2 bài IF > 5, và có 13 bài báo mà tác giả có tên đầu (first author) hoặc chịu trách nhiệm chính (corresponding author) là cán bộ của Viện. Các hướng nghiên cứu nổi bật có bài báo Quốc tế bao gồm các nghiên cứu Dược học, Công nghệ sinh học, Tế bào gốc, Vi sinh vật, Độc học môi trường. Kết quả này là sự nỗ lực, say mê trong nghiên cứu khoa học của các cán bộ, nhân viên và là kết quả của sự hợp tác hiệu quả, tin cậy với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trên thế giới như Đại học Y khoa Kanazawa và Đại học Toyama- Nhật Bản, Đại học Tuebingen và Viện Robert Koch-  Đức, Đại học Phúc Đán- Trung Quốc, Đại học Helsiki- Phần Lan và các Viện nghiên cứu trong nước như Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 BÀI BÁO TIẾNG ANH 2020

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

IF

1

A Novel Liposomal S-Propargyl-Cysteine:A Sustained Release of Hydrogen Sulfide Reducing. Myocardial Fibrosis via TGF-β1/Smad Pathway

Ba Hieu Tran, Ying Yu,Lingling Chang, Bo Tan, Wanwan Jia, Ying Xiong,Tao Dai, Rui Zhong,Weiping Zhang,Van Minh Le, Peter Rose, Zhijun Wang, Yicheng Mao, Yi Zhun Zhu.

International Journal of Nanomedicine

5.115

2

Neopterin levels and Kyn/Trp ratios were significantly increased in dengue virus patients and subsequently decreased after recovery.

Geisler S, Lytton SD, Toan NL, Nghia TH, Nam NM, Hung HV, Son NT, Anh DT, Tuyen HT, Tien TV, Quyet D, Tong HV, Hoan NX, Song LH, Pallerla SR, Gostner JM, Fuchs D, Velavan TP.

International Journal of Infectious Diseases

 

3.420

3

Upregulation of SMYD3 and SMYD3 VNTR 3/3 polymorphism increase the risk of hepatocellular carcinoma.

Mai Thanh Binh, Nghiem Xuan Hoan, Dao Phuong Giang, Hoang Van Tong, C.-Thomas Bock, Heiner Wedemeyer, Nguyen Linh Toan, Mai Hong Bang, Peter G. Kremsner, Christian G. Meyer, Le Huu Song & Thirumalaisamy P. Velavan.

Scientific Reports

4.120

4

Phenolic Compounds from Caesalpinia sappan.

Van Ba Nguyen, Binh Duong Vu, Gia Khanh Pham, Bach Quang Le, Van Chuyen Nguyen, Chu Van Men, Van Thu Nguyen.

Pharmacognosy Journal

Scopus (Q3)

0.820

5

Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transplantation for treating chronic obstructive pulmonary disease: a pilot clinical study.

Phuong Le Thi Bich, Ha Nguyen Thi, Hoang Dang Ngo Chau, Tien Phan Van, Quyet Do, Hung Dong Khac, Dong Le Van, Luc Nguyen Huy, Khan Mai Cong, Thang Ta Ba, Trung Do Minh.

Stem Cell Research & Therapy

4.660

6

Transformation Chlorophyll A of Spirulina Platensis to Chlorin E6 Derivatives and Several Applications.

Hoa Thi Hai Bui, Tam Thi Pham, Hien Thi Thu Nguyen, Trung Minh Do, Vu Thi Nga, Le Duy Bac, Dinh Toi Chu, Huyen Bich Thi Vu, Hai Le Minh, Quang Canh Tran.

Macedonian Journal of Medical Sciences

 

7

Upregulation of Enzymes involved in ISGylation in patients with hepatocellular carcinoma.

Hoang Van Tong, Nghiem Xuan Hoan, Mai Thanh Binh, Dao Thanh Quyen, Christian G. Meyer, Dinh Thi Thu Hang, Dinh Thi Dieu Hang, Ho Anh Son, Hoang Van Luong, Nghiem Duc Thuan, Nguyen Truong Giang, Do Quyet, Mai Hong Bang, Le Huu Song, Thirumalaisamy P. Velavan, Nguyen Linh Toan

International Journal of Medical Sciences

2.523

8

Association of FCN2 polymorphisms and Ficolin-2 levels with dengue fever in Vietnamese patients.

Ngo Truong Giang, Hoang Van Tong, Trinh Huu Nghia, Hoang Vu Hung, Do Tuan Anh, Le Van Nam, Can Van Mao, Nguyen Truong Giang, Le Dinh Thanh, Ho Anh Son, Thirumalaisamy P Velavan, Do Quyet, Nguyen Linh Toan.

International Journal of Infectious Diseases

 

3.420

9

Evaluation of the expression levels of BRAFV600E mRNA in primary tumors of thyroid cancer using an ultrasensitive mutation assay.

Tien Viet Tran, Kien Xuan Dang, Quynh Huong Pham, Ung Dinh Nguyen, Nhung Thi Trang Trinh, Luong Van Hoang, Son Anh Ho, Ba Van Nguyen, Duc Trong Nguyen, Dung Tuan Trinh, Dung Ngoc Tran, Arto Orpana, Ulf-Håkan Stenman, Jakob Stenman, and Tho Huu Ho.

BMC Cancer

3.030

10

Chromium, Cadmium, Lead, and Arsenic Concentrations in Water, Vegetables, and Seafood Consumed in a Coastal Area in Northern Vietnam.

Nguyen Thi Minh Ngoc, Nguyen Van Chuyen, Nguyen Thi Thu Thao, Nguyen Quang Duc, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh Binh, Hoang Cao Sa, Nguyen Bao Tran, Nguyen Van Ba, Nguyen Van Khai, Ho Anh Son, Pham Van Han, Elizabeth V Wattenberg, Hiroyuki Nakamura and Pham Van Thuc.

Environmental Health Insights

Scopus

11

Clinical significance of combined circulating TERT promoter mutations and miR-122 expression for screening HBV-related hepatocellular carcinoma

Ngo Tat Trung, Nghiem Xuan Hoan, Pham Quang Trung, Mai Thanh Binh, Hoang Van Tong, Nguyen Linh Toan, Mai Hong Bang, Le Huu Song.

Scientific Reports

4.120

12

Dioxin exposure and sexual dimorphism of gaze behavior in prepubertal Vietnamese children living in Da Nang, a hot spot for dioxin contamination.

Thao Ngoc Pham, Muneko Nishijo, Tai The Pham, Hoa Thi Vu, Nghi Ngoc Tran, Anh Hai Tran, Quyet Do, Tomoya Takiguchi, Yoshikazu Nishino, Hisao Nishijo..

Science of the Total Environment

6.55

13

Detection of virulence genes in multidrug-resistant Salmonella serovars isolated from different meat sources.

Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Thanh Viet.

World Journal of Advanced Research and Reviews

4.98  

14

Pro-Inflammatory Cytokines Are Modulated in Vietnamese Patients with Dengue Fever.

Tran Thi Tuyen, Nguyen Thanh Viet, Ngo Thu Hang, Ngo Truong Giang, Do Duc Anh, Do Tuan Anh, Hoang Vu Hung, Do Quyet, Nguyen Linh Toan, Truong Dinh Cam, and Hoang Van Tong.

Viral Immunology.

1.716

15

Validation of a Highly Sensitive qPCR Assay for the Detection of Plasma Cell-Free Epstein-Barr Virus DNA in Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosis.

Vu Nguyen Quynh Anh,  Nguyen Van Ba, Do Tram Anh, Nguyen Dinh Ung,  Nguyen Hoang Hiep, Vu Thi Ly, Dinh Thi Thu Hang,  Bui Tien Sy, Hoang Dao Chinh, Le Minh Ky, Vu Truong Phong, Nguyen Kim Luu, Nguyen Thanh Trung, Ho Anh Son, Hoang Van Luong, Nghiem Duc Thuan, Ngo Thanh Tung, and Ho Huu Tho.

Cancer Control

1.850

16

A simple method for detection of a novel coronavirus (SARSCoV2) using onestep RTPCR followed by restriction fragment length polymorphism.

Ho Anh Son, Dinh Thi Thu Hang, Nghiem Duc Thuan, Le Thi Bao Quyen, Luong Thi Hoai Thuong, Vu Thi Nga, Le Bach Quang, Trinh Thanh Hung, Nguyen Thai Son, Nguyen Tung Linh, Le Van Nam, Nguyen Van Ba, Tran Viet Tien, Do Quyet, Hoang Van Luong, Hoang Xuan Su.

Journal of Medical Virology.

2.021

17

Establishment of Recombinase Polymerase Amplification assay for rapid and sensitive detection of Orientia tsutsugamushi in Southeast Asia

Chinh Trong Nguyen, Ung Dinh Nguyen, Thuy Thi Le, Hoai Thi Bui, Anh Ngoc Thi Nguyen (Nguyễn Thị Ngọc Ánh), Anh Ngoc Thi Nguyen (Nguyễn Thị Ngọc Anh), Nguyet Thi Trieu, Long Phi Trieu, Sy Tien Bui, Chuyen Nguyen, Luong Van Hoang, Son Anh Ho, Ba Van Nguyen, Jakob Stenman, Tho Huu Ho.

Acta Tropica

2.650

18

Fish-borne trematode metacercariae detected in fish commonly used for raw consumption in Ninh Binh Province, Vietnam.

Khoa, D.V., Hoa, D.T., Anh, D.N., Van, N.T., Dung, D.T., Huong, L.T.T., Quyen, L.T.B., Su, H.X. and Tran-Anh, L.

Tropical Biomedicine

0.440

19

Quantitation of Phenolic Compounds Related to Antioxidant and Antiosteoporosis Activities in Ripe and Unripe Maesil

Chong Woon Cho , Young Sik Park, Xi-Tao Yan, Hyun June Kim, Young Ho Kim, Kyung Tae Kim, Chu Van Men , and Jong Seong Kang.

Journal of Food Quality

1.350

20

A new ursane-type triterpene from the fermented shallot Allium ascalonicum

Nguyen Van Chuyen , Nguyen Hong Son , Pham Van Hien, Dang Truong Giang, Ho Ba Ngoc Minh, Ngo Thi Tuyet Mai, Chu Van Men, Ho Anh Son, Vu Binh Duong.

Pharmacognosy Journal

Scopus (Q3)

0.820

21

Complement protein levels and MBL2 polymorphisms are associated with dengue and disease severity

Ngo Truong Giang, Hoang van Tong, Do Quyet, Nghiem Xuan Hoan, Trinh Huu Nghia, Nguyen Minh Nam, Hoang Vu Hung, Do Tuan Anh, Can Van Mao , Ho Anh Son, Christian G Meyer , Thirumalaisamy P Velavan , Nguyen Linh Toan.

Scientific Reports

4.120

22

Upregulation of Enzymes involved in ISGylation in patients with hepatocellular carcinoma

Hoang Van Tong, Nghiem Xuan Hoan, Mai Thanh Binh, Dao Thanh Quyen, Christian G. Meyer, Dinh Thi Thu Hang, Dinh Thi Dieu Hang, Ho Anh Son, Hoang Van Luong, Nghiem Duc Thuan, Nguyen Truong Giang, Do Quyet, Mai Hong Bang, Le Huu Song, Thirumalaisamy P. Velavan, Nguyen Linh Toan

International Journal of Medical Sciences

2.523

 

 

 

TIN MỚI


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 222 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
® Cổng TTĐT đa năng T-Portal - Phiên bản 1.0