Bài báo quốc tế năm 2022

21h16 | 26/10/2022

Chỉ số thống kê công trình khoa học của một số nghiên cứu viên của Viện NCYDHQS

 Năm 2022, Viện nghiên cứu Y Dược học Quân sự (Viện NCYDHQS), Học viện Quân y đã đăng tải 17 bài báo tiếng Anh trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và/hoặc Scopus.  Trong số đó có 8 bài  mà tác giả chính (tác giả đứng đầu/tác giả liên hệ) là cán bộ của Viện; có 9 bài với chỉ số ảnh hưởng (IF) từ 3-5; và có 3 bài IF > 5. Các hướng nghiên cứu nổi bật có bài báo Quốc tế bao gồm các nghiên cứu Dược học, Công nghệ sinh học, Vi sinh vật, Truyền nhiễm, Độc học môi trường, Hiếm muộn. Trải qua một năm đầy thử thách liên quan đến những vấn đề nghiên cứu và phòng chống đại dịch Covid-19, các cán bộ, nhân viên của Viện đã bền bỉ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự quan tâm của Đảng ủy, BGĐ Học viện và các Phòng Ban chức năng, Viện NCYDHQS tiếp tục được bổ xung, kiện toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Với sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cao, Viện NCYDHQS tiếp tục tiến về phía trước bằng những bước đi vững chắc, để trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học mạnh của Học viện và hợp tác chặt chẽ, thiết thực, có hiệu quả với các Viện nghiên cứu và trường đại học trong nước và quốc tế.

 

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ NĂM 2022

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tác giả

(cán bộ thuộc cơ quan đơn vị)

Nơi thực hiện

(Trong nước/ nước ngoài)

IF*

Tác giả chính

Đồng tác giả

1

Clinical Epidemiology Charateristics and Antibiotic Resistance Associated with Urinary Tract Infections Caused by E. coli

International Journal of Nephrology

 

Ho Huu Tho

Trong nước

1,441

2

Semi-nested RT-PCR enables sensitive and high-throughput detection of SARS-CoV-2 based on melting analysis

Clinica Chimica Acta

Pham Thi Huong Quynh (First author)

Ho Huu Tho

(Corresponding author)

Hoang Van Luong, Pham The Tai, Nguyen Dinh Ung

Trong nước

6,314

3

Highly sensitive detection of EGFR L858R mutation at the mRNA level

Analytical Biochemistry

Pham Thi Huong Quynh (First author)

Ho Huu Tho

(Corresponding author)

Nguyen Dinh Ung

Trong nước

3,191

4

Safety and immunogenicity of Nanocovax, a SARS-CoV-2 recombinant spike protein vaccine: Interim results of a double-blind, randomised controlled phase 1 and 2 trial

The Lancet Regional Health - Western Pacific

 

Chu Van Men, Hoang Van Luong, Hoang Xuan Su, Tran Ba Hieu, Nguyen Thanh Viet, Do Minh Trung, Le Quynh Giang,

Trong nước

8,559

5

Genomic Mutations of BK Polyomavirus in Patients after Kidney Transplantation: A Cross-Sectional Study in Vietnam

Journal of Clinical Medicine

 

Hoang Xuan Su

Trong nước

4,964

6

Establishment of an in-house real-time RT-PCR assay for the detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 using the first World Health Organization international standard in a resource-limited country

Journal of Clinical Laboratory Analysis

Hoang Xuan Su

(Corresponding author)

Dinh Thi Thu Hang

Trong nước

3,124

7

Alterations in Regional Brain Regional Volume Associated with Dioxin Exposure inMen Living in theMost Dioxin-Contaminated Area in Vietnam: Magnetic Resonance Imaging (MRI) Analysis Using Voxel-Based Morphometry (VBM)

Toxics

 

Pham The Tai

Trong nước

4,472

8

Effect of Perinatal Dioxin Exposure Originating from Agent Orange on Gaze Behavior in 3-Year-Old Children Living in the Most Dioxin-Contaminated Areas in Vietnam

Toxics

 

Pham The Tai

Trong nước

4,472

9

Adverse effects of dioxins on cognitive ability and motor performance of 5-year-old children residing in a hotspot of dioxin contamination originating from Agent Orange in Vietnam: A prospective cohort study

Science of the Total Environment

Pham The Tai

(Corresponding author)

Hoang Van Luong

Trong nước

10,753

10

Perinatal Dioxin Exposure and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptoms in Children Living in a Dioxin Contamination Hotspot in Vietnam

Toxics

Pham The Tai

(First author)

Hoang Van Luong

Trong nước

4,472

11

Long-Term Follow-Up Of Anti-Mullerian Hormone Levels After Laparoscopic Endometrioma Cystectomy

International Journal of Medical Sciences

Hoang Van Tong

(Corresponding author)

 

Trong nước

3,642

12

Fetoscopic Laser Ablation for the Selective Fetal Reduction in Twin-Twin Transfusion Syndrome Stage II–IV: The Experience of a New Fetal Medicine Center

International Journal of Women’s Health

 

Hoang Van Tong

Trong nước

2,590

13

Frequencies and Association of CYP3A5 Polymorphism With

Tacrolimus Concentration Among Renal Transplant Recipients in

Vietnam

Transplantation Proceedings

Hoang Xuan Su

(Corresponding author)

Dinh Thi Thu Hang

Trong nước

1,014

14

Network Pharmacology-Based Investigation on Therapeutic

Mechanisms of the Angelica dahurica Radix and Ligusticum

chuanxiong Rhizoma Herb Pair for Anti-Migraine Effect

Plants

Chu Duc Thanh

(First author)

Chu Van Men

Nước ngoài

4,658

15

Anti-Ulcer Activity of Spray-dried Powders Prepared from Aerial Parts Extracts of Ampelopsis cantoniensis

Pharmacognosy Journal

 

Do Minh Trung

Trong nước

Q3

16

Efficiency of a biodegradable gel containing hyaluronic acid and berberine hydrochloride in endoscopic sinus surgery (ESS): A prospective comparative study

American Journal of Otolaryngology

 

Nguyen Van Thinh

Trong nước

2,873

17

Histopathological Alterations in the Livers of Chronic Hepatitis Patients Exposed to Agent Orange/Dioxin in Vietnam

Toxics

 

Pham The Tai

Trong nước

4,472

*Chỉ số IF được cập nhật từ Website của tạp chí (truy cập ngày 25/10/2022)

 

 

TIN MỚI


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 222 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
® Cổng TTĐT đa năng T-Portal - Phiên bản 1.0