Bài báo quốc tế năm 2021

19h0 | 26/10/2021

Chỉ số trích dẫn Google Scholar (cập nhật ngày 27/10/2021)

Tổng hợp bài báo quốc tế năm 2021 của Viện nghiên cứu Y Dược học Quân sự:

 Năm 2021, Viện nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y đã đăng tải 27 bài báo tiếng Anh trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (có chỉ số IF) hoặc Scopus (xếp loại Q1 đến Q4).  Trong số đó có 6 bài với chỉ số ảnh hưởng (IF) từ 3-5, có 5 bài có IF > 5, và có 14 bài  mà tác giả đứng đầu (first author) hoặc chịu trách nhiệm chính (corresponding author) là cán bộ của Viện. Các hướng nghiên cứu nổi bật có bài báo Quốc tế bao gồm các nghiên cứu Dược học, Công nghệ sinh học, Tế bào gốc, Vi sinh vật, Truyền nhiễm, Độc học môi trường, Hiếm muộn. Kết quả này là sự nỗ lực, say mê trong nghiên cứu khoa học của các cán bộ, nhân viên và là kết quả của sự hợp tác hiệu quả, tin cậy với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trên thế giới như Đại học Y khoa Kanazawa và Đại học Toyama- Nhật Bản, Đại học Tuebingen và Viện Robert Koch-Đức, Đại học Phúc Đán- Trung Quốc, Đại học Helsiki- Phần Lan và các Viện nghiên cứu trong nước như Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh những nghiên cứu cơ bản, nền tảng, cán bộ của Viện đã tích cực tham gia các nhiệm vụ liên quan đến đại dịch Covid-19 như phát triển kít xét nghiệm, thử nghiệm Vaccine, công tác chống dịch của Quân đội và nhân dân tại các nơi dịch bùng phát từ Bắc tới Nam, và đồng thời cử cán bộ tham gia xây dựng chương trình đào tạo y và dược theo xu hướng đổi mới của Học viện. Những kết quả trên thể hiện được đúng vai trò của một Viện nghiên cứu trực thuộc trường Đại học với nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu khoa học, khám phá những tri thức mới, đồng thời cũng là động lực để Viện đạt được những kết quả tốt đẹp trong những năm tới. 

 

Danh sách các bài báo quốc tế năm 2021

 

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên tác giả

(cán bộ thuộc Viện có tên in đậm)

IF*

1

Serum dioxin concentrations in military workers at three dioxin-contaminated airbases in Vietnam

Chemosphere

Phan Van Manh, Pham The Tai, Nguyen Minh Phuong, Muneko Nishijo, Do Minh Trung, Pham Ngoc Thao, Ho Anh Son, Tran Van Tuan, Nguyen Van Chuyen, Nguyen Van Long, Nguyen Van Khoi, Nguyen Tung Linh, Hoang Van Luong, Do Ba Quyet

7.086

2

Effects of perinatal dioxin exposure on neonatal electroencephalography (EEG) activity of the quiet sleep stage in the most contaminated area from Agent Orange in Vietnam

International Journal of Hygiene and Environmental Health

Ngoc Thao Pham, Muneko Nishijo, Thi Thuy Giang Nghiem, The Tai Pham, Ngoc Nghi Tran, Van Quan Le, Thi Hoa Vu, Hai Anh Tran, Huy Anh Vu Phan, Quyet Do, Tomoya Takiguchi, Yoshikazu Nishino, Hisao Nishijo

5.840

3

Impact of VSIG4 gene polymorphisms on susceptibility and functional status of rheumatoid arthritis

International Journal of Immunogenet

Fabiana Antunes Andrade, Isabela Goeldner Eibofner, Cristhine Pieczarka, Hoang van Tong, Leia Sena, Thelma Skare, Shirley Ramos da Rosa Utiyama, Iara Jose de Messias-Reason, Thirumalaisamy P Velavan

1.466

4

Molecular surveillance and temporal monitoring of malaria parasites in focal Vietnamese provinces

Malaria Journal

Bui Van Long, Genevieve Allen, Melanie Brauny, Le Thi Kieu Linh, Srinivas Reddy Pallerla, Tran Thi Thu Huyen, Hoang Van Tong, Nguyen Linh Toan, Do Quyet, Ho Anh Son and Thirumalaisamy P. Velavan

2.979

5

Efficacy of nimotuzumab (hR3) conjugated with 131I or 90Y in laryngeal carcinoma xenograft mouse model

International journal of Radiation biology

Thi-Thu Nguyen, Anh-Son Ho, Thi-Khanh-Giang Nguyen, Thi-Ngoc Nguyen, Van-Cuong Bui, Thanh-Binh Nguyen, Ho-Hong-Quang Dang, Dang-Khoa Nguyen, Thanh-Nhan Nguyen & Linh-Toan Nguyen

2.20

6

Isolation and Differentiation of Amniotic Membrane Stem Cells Into Keratinocytes

Cell Transplantation

Dam Thi Phuong Lan, Pham Thai Binh, Nguyen Thi Quynh Giang, Can Van Mao, Dang Thanh Chung, Nong Van Diep, Do Minh Trung, and Pham Van Tran

4.064

7

A New Ursane-Type Triterpene from the Fermented Shallot Allium Ascalonicum

Pharmacognosy Journal

Nguyen Van Chuyen, Nguyen Hong Son, Pham Van Hien, Dang Truong Giang, Ho Ba Ngoc Minh, Ngo Thi  Tuyet Mai, Chu Van Men, Ho Anh Son, Vu Binh Duong

1.07

8

Erectile dysfunction and Infertility: A pilot study in male partners ofinfertile couples

Nephro-Urology Monthly

Son Trinh The, Su Hoang Xuan, Ai Hoang Van, Trinh Nguyen Ba, Hoang Le, Trang   Quan   Van,   Minh   Pham   Duc, Dung   Dang   Vinh, Cuc   Le   Thi,   TungNguyen Thanh, Tuan Ngo Anh, Trang Vu Thi Thu, De Doan Van, Binh Do Nhu, Quyet Do

0.35

9

Multiple ways for stress sensing and regulation of the endoplasmic reticulum-stress sensors

Cell structure and function j-stage

Quynh Giang Le, Yukio Kimata

2.429

10

The inhibitory effect of anti-urease IgY on Helicobacter pylori infection in Swiss albino mice

Pharmaceutical Sciences Asia

Long Hoang Do, Thang Thuat Vi, Hong Thu Le, Trung Minh Do, Dai Khac Do, Dung Dang Nguyen, Dong Van Le, Phuc Hoang Nguyen, Thang Nguyen*

Q3

11

Nutritional Intervention with Dried Bonito Broth for the Amelioration of Aggressive Behaviors in Children with Prenatal Exposure to Dioxins in Vietnam: A Pilot Study.

 Nutrients 

Muneko Nishijo, Tai The Pham , Ngoc Thao Pham, Hai Thai Thu Duong, Ngoc Nghi Tran, Takashi Kondoh, Yoshikazu Nishino, Hiroshi Nishimaru , Quyet Ba Do  and Hisao Nishijo

5.717

12

Maternal Vaginal Colonization and Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Bacteria in Vietnamese Pregnant Women

Antibiotics

Nguyen Thanh Viet, Vu Van Du, Nghiem Duc Thuan, Hoang Van Tong, Nguyen Linh Toan, Can Van Mao, Nguyen Van Tuan, Srinivas Reddy Pallerla, Dennis Nurjadi , Thirumalaisamy P. Velavan and Ho Anh Son

4.639

13

Prevalence and Genotype Distribution of JC polyomavirus in Urine from Patients with Hematological Malignancies in Vietnam

Journal of Medical Virology

Nguyen Van Bang, Nguyen Thanh Xuan, Ngo Dinh Trung, Nguyen Thi Thu, Nguyen Quang Nam, Vu Anh Hai, Dinh Thi Thu Hang, Le Thi Bao Quyen, Luong Thi Hoai Thuong, Ngo Quy Lam, Nguyen Huy Thong, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Tung Linh, Hoang Van Tu, Le Manh Cuong, Hoang Xuan Su

2.327

14

Prevalence, species distribution and antifungal susceptibility profile of Candida albicans causing vaginal discharge among symptomatic non-pregnant women of reproductive age at a tertiary care hospital,Vietnam

BMC Infectious Diseases

Do Ngoc Anh, Dao Nguyen Hung, Tran Viet Tien, Vu Nhat Dinh, Vu Tung Son, Nguyen Viet Luong, Nguyen Thi Van, Nguyen Thi Nhu Quynh, Nguyen Van Tuan, Le Quoc Tuan, Nguyen Duy Bac, Nguyen Khac Luc , Le Tran Anh, Do Minh Trung

3.090

15

The prevalence of dental caries and associated factors among secondaryschool children in rural highland Vietnam

 BMC Oral Health

Nguyen Van Chuyen, Vu Van Du, Nguyen Van Ba, Dao Duc Long and Ho Anh Son.

2.757

16

Preclinical toxicological evaluation of measles virus vaccinestrain   in   non-human   primates:   A   two-month   intravenous   study

BiomedicalResearch and Therapy

Dang Thanh Chung, Ho Thi Long, Hoang Van Tong, Ngo Thu Hang, NgoThu Huong, Bui Khac Cuong, Pham Van Tran, Nguyen Thuy Linh, Nguyen DangHien, Can Van Mao, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Linh Toan, Nguyen ThanhTung, Ho Anh Son.

Q4

17

Effects of perinatal dioxin exposure on mirror neuron activity in 9-year-old children living in a hot spot of dioxin contamination in Vietnam

Neuropsychologia

Hoa Thi Vu, Muneko Nishijo, Thao Ngoc Pham, Tai Pham-The, Luong Van Hoanh, Anh Hai Tran, Nghi Ngoc Tran, Yoshikazu Nishino, Quyet Do, Hisao Nishijo

3.139

18

BK polyomavirus subtypes IVc-1 and Ib-1 in Vietnamse renal transplant recipients

Microbiology Resource Announcement

Hang Thi Thu Dinh, Son Anh Ho,Toan Quoc Pham,Su Xuan Hoang

Q4

19

Species Distribution and Antifungal Susceptibility Pattern of Candida Recovered from Intensive Care Unit Patients, Vietnam National Hospital of Burn (2017-2019)

Mycopathologia

Cao Truong Sinh , Cao Ba Loi, Nguyen Thai Ngoc Minh, Nguyen Nhu Lam, Dinh Xuan Quang, Do Quyet , Do Ngoc Anh, Truong Thi Thu Hien , Hoang Xuan Su , Le Tran-Anh

2.574

20

Recent findings and applications of biomedical engineering for COVID-19 diagnosis: A critical review

Bioengineered

Le Minh Bui, Huong Thi Thu Phung, Thuy-Tien Ho Thi, Vijai Singh, Rupesh Maurya, Khushal Khambhati, Chia-Ching Wu, Md Jamal Uddin, Do Minh Trung, Dinh Toi Chu

Q3

21

Prevalence, species distribution, and risk factors of fungal colonization and infection in patients at a burn intensive care unit in Vietnam

Current Medical Mycology

Nguyen Van Bang, Nguyen Thanh Xuan, Dinh Xuan Quang, Cao Ba Loi, Nguyen Thai Ngoc Minh, Nguyen Nhu Lam, Do Ngoc Anh, Truong Thi Thu Hien, Hoang Xuan Su, Le Tran-Anh

Q3

22

Antimicrobial resistance in colonizing group B Streptococcus among pregnant women from a hospital in Vietnam

Scientific Reports

Vu Van Du, Pham Thai Dung, Nguyen Linh Toan, Can Van Mao, Nguyen Thanh Bac, Hoang Van Tong, Ho Anh Son, Nghiem Duc Thuan, Nguyen Thanh Viet

5.133

23

Isolation and Structural Characterization of Compounds from Blumea lacera,

Pharmacognosy Journal

 Pham Xuan Phong, Nhung Tran Thi Tuyet, Trinh Hoai Nam, Trung Do Minh, Giang Dang Truong, Vu Binh Duong, Diep Nguyen Trọng, Van Long Nguyen, Nguyen Van Thu, and Van Men Chu

1.07

24

Maternal vascular endothelial growth factor receptor and interleukin levels in pregnant women with twin-twin transfusion syndrome

International Journal of Medical Sciences

Nguyen Duy Anh, Phan Huyen Thuong, Nguyen Thi Sim, Tran Thi Phuong Thao, Luong Thi Lan Anh, Than Thi Thu Canh, Nguyen Van Dieu, Nguyen Duy Bac, Hoang Van Tong

3.738

25

Low Prevalence of HEV Infection and No Associated Risk of HEV Transmission from Mother to Child among Pregnant Women in Vietnam

Pathogens

Pham Xuan Huy, Dang Thanh Chung, Dang Thuy Linh, Ngo Thu Hang, Sivaramakrishna Rachakonda, Srinivas Reddy Pallerla, Le Thi Kieu Linh, Hoang Van Tong, Le Minh Dung, Can Van Mao, Heiner Wedemeyer, C Bock, Peter G Kremsner, Le Huu Song, Bui Tien Sy, Nguyen Linh Toan, Thirumalaisamy P Velavan

3.492

26

Longitudinally extensive transverse myelitis combined with tuberculosis meningitis

Medicine: Case Reports and Study Protocols

Nguyen Van Tuan, Bui Van Tuan, Hoang Tien Ung, Hoang Van Thang, Hoang Van Tong, Pham Ngoc Thao, Ta Ba Thang

Q4

27

The ADP-binding kinase region of Ire1 directly contributes to its responsiveness to endoplasmic reticulum stress.

Scientific Reports

Quynh Giang Le, Yuki Ishiwata-Kimata, Thi Huong Phuong, Shigeto Fukunaka, Kenji Kohno & Yukio Kimata

5.133

Book Chapter: Circulating Biomarkers for Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma Hepatocellular Carcinoma - Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Approach (Hoang Van Tong, Pham Van Dung, Nguyen Thi Mong Diep, Nguyen Linh Toan)

*Chỉ số IF cập nhật ngày 20/10/2021 dựa trên thông tin từ các trang Website của tạp chí thuộc danh mục ISI và trang https://www.scimagojr.com cho các tạp chí thuộc danh mục Scopus 

TIN MỚI


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 222 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
® Cổng TTĐT đa năng T-Portal - Phiên bản 1.0