Ban Chấp hành Hội hình thái Học Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2018

Cập nhật: 10h35 | 20/08/2018

1. Ban Chấp hành (37 người)

PGS.TS. Trần Ngọc Anh; ĐT: 0914322656; Email: anhtngoc@gmail.com

TS. Lương Thị Lan Anh; ĐT: 0912906259; Email: lanhluong@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Ba; ĐT: 0982401848; Email: bsnguyenvanba@yahoo.com

TS. Nguyễn Xuân Bái; ĐT: 0912639207; Email: bainxytb@yahoo.com.vn

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc; ĐT: 0983704081; Email: bac_hvqy@yahoo.com

TS. Hoàng Tiến Công; ĐT: 0913351248; Email: conghoangt60@gmail.com

GS.TS. Lê Văn Cường; ĐT: 0903952772; Email: giaiphauhoc@yahoo.com

PGS.TS. Phạm Đăng Diệu; ĐT: 0918343727;  Email: ddzieuana@yahoo.com

PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn; ĐT: 0912802526; Email: trinhxuandan@gmail.com

GS.TS. Lương Xuân Hiến; ĐT: 0913291360; Email: hienlx55@yahoo.com

TS. Lại Văn Hòa; ĐT: 0982186136;  Email: laivanhoa_69@yahoo.com

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy; ĐT: 0989400627;  Email: huyanatomy@yahoo.com

PGS.TS. Mai Văn Hưng;  ĐT: 0904157659;  Email: hungmv@vnu.edu.vn

TS. Trần Đăng Khoa;  ĐT: 0946877986; Email: khoatrandr@yahoo.com

PGS.TS. Ngô Xuân Khoa; ĐT: 0945217827; Email: ngoxuankhoavn@gmail.com

PGS.TS. Trần Văn Khoa; ĐT: 01684552737; Email: tvkhoabio@gmail.com

TS. Vũ Sỹ Khảng; ĐT: 0968418484; Email: vskhang@hpmu.edu.vn

PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan; ĐT: 0903125864; Email: ngothiquynhlan@yahoo.com

PGS.TS. Lê Đức Lánh;  ĐT: 0908083652; Email: lanh_leduc@yahoo.com

PGS.TS. Quản Hoàng Lâm; ĐT: 0912121089; Email: lamk53@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Văn Lâm; ĐT: 0913974351; Email: lamcosmetics@yahoo.com

GS.TS. Hoàng Văn Lương;ĐT: 0913500895; Email: Hoangvanluong2003@yahoo.com

ThS. Nguyễn Văn Minh; ĐT: 0913081367; Email: minhgph@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân; ĐT: 0913099129; Email: nhannh@vnu.edu.vn

PGS.TS. Trần Đức Phấn; ĐT: 0913006877; Email: ducphan1357@yahoo.com

PGS.TS. Nguyễn Khang Sơn; ĐT: 0966633944; Email: khangson@gmail.com

GS.TS. Nguyễn Đình Tảo; ĐT: 0912217808; Email: ndtao@yahoo.com

PGS.TS. Mai Văn Thìn;  ĐT: 0975001789; Email: mai_thin@ymail.com

ThS. Nguyễn Kim Thục; ĐT: 0989997565; Email: kimthuc65@gmail.com

TS. Hoàng Quý Tỉnh; ĐT: 0914368325;  Email: hoangquy_tinh@yahoo.com

ThS. Trương Hoàng Lệ Thủy; ĐT: 0918444779; Email: drtruonghoangthuy@gmail.com

ThS. Bùi Thị Thanh Thủy; ĐT: 0986052979; Email: thuyhptn@gmail.com

PGS.TS. Trần Công Toại; ĐT: 0913914672; Email: toaiphd@yahoo.com

TS. Võ Huỳnh Trang; ĐT: 0989576785; Email: vhtrang@ctump.edu.vn

ThS. Nguyễn Bảo Trân; ĐT: 0983180403; Email: nbtran@hpmu.edu.vn

TS. Nguyễn Sanh Tùng;  ĐT: 0914033903; Email: nsanhtung@yahoo.com

GS.TS. Lê Gia Vinh; ĐT: 0913522304; Email: vinhsdh@yahoo.com

 

2. Ban Thường vụ (15 người)

           

            Chủ tịch:                             GS.TS. Lê Gia Vinh

           

PCT thường trực:            GS.TS. Hoàng Văn Lương

 

Phó Chủ tịch:                  - PGS.TS. Phạm Đăng Diệu

- PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

- PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

           

Tổng thư ký:              PGS.TS.Nguyễn Duy Bắc

           

Phó Tổng thư ký:      - PGS.TS. Ngô Xuân Kho

                                    - PGS.TS. Nguyễn Khang Sơn

 

UV thường vụ:           - GS.TS. Lê Văn Cường

                                     - PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn

                                                   - PGS.TS. Trần Đức Phấn

                                                   - PGS.TS. Mai Văn Thìn

                                                   - PGS.TS. Trần Công Toại

                                                   - TS. Nguyễn Sanh Tùng

 

3. Ban Kiểm tra (5 người)

           

Trưởng ban:               GS.TS. Nguyễn Đình Tảo

            Ủy viên:                        - TS. Nguyễn Văn Ba

                                                  - TS. Lại Văn Hòa

                                                  - ThS. Nguyễn Bảo Trân

                                                  - TS. Trần Đăng Khoa

 

4. Ban Cố vấn (7 người)

 

- GS.TS. Nguyễn Hữu Chỉnh; ĐT: 0913527915; Email: chinhyhp@yahoo.com

- PGS.TS. Nguyễn Lân Cường; ĐT: 0913081129; Email:Nguyen.lancuong@yahoo.com

- GS.TS. Hoàng Tử Hùng; ĐT: 0903826849; Email: tuhung_hoang@gmail.com

- BSCKII. Phan Bảo Khán; ĐT: 0903707746; Email: phanbaokhanh2002@yahoo.com

- GS.TS. Trương Đình Kiệt; ĐT: 0903622598; Email: dtkiet87@yahoo.com

- PGS.TS. Ngô Giang Liên; ĐT: 0984101702; Email: ngogiangl@yahoo.com

- GS.TS. Vũ Đức Mối; ĐT: 0903418992; Email: vuducmoi@gmail.com

 

Danh sách đã chính thức thông qua cuộc họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI (2014-2018) vào hồi 16h00 ngày 29/11/2014 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 

 

                                                                                   BCH Hội Hình thái học Việt Nam

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI HÌNH THÁI HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: GS. TS. Lê Gia Vinh
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
® Cổng TTĐT đa năng T-Portal - Phiên bản 1.0