TẠP CHÍ SỐ 3-TA NĂM 2020

Study on the relationship between blastocyst morphology and chromosome abnormality

Hoang Minh Ngan, Nguyen Dinh Tao, Nguyen Trung Nam, Trieu Tien Sang

Tóm tắt

Objectives: To study the relationship between morphology of blastocyst and chromosomal abnormality. Subjects and methods: Retrospective, cross-sectional descriptive study in 953 day-5 embryos analyzed for preimplantation genetic screening (PGS), at Assisted Reproductive Technology center, 16A Ha Dong General Hospital, from February 2018 to May 2019. Results: The rates of mosaic, numerical abnormality and structural abnormality were 56.68%, 36.6% and 6.68%, respectively. Normal blastocysts accounted for the majority in good morphological embryo group (69.1%). The incidence of 1, 2 or 3 chromosome abnormalities per embryo increased gradually in the medium and bad morphology embryos group. A higher proportion of chromosome abnormality was found in association with low expansion degree, inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE) grade C. The top quality morphology of day-5 embryo was associated with the decreasing risk of chromosome abnormality (OR = 0.22; 95%CI = 0.16 - 0.29; p < 0.001). Conclusion: There is a significant relationship between morphological blastocyst and chromosome abnormality. The low expansion degree, TE and ICM grade C, and poor quality morphological blastocyst was associated with the increasing rate of chromosome abnormality. * Keywords: Chromosome abnormality; Blastocyst; Morphology; In vitro fertilization; Preimplantation Genetic Screening.

Abstract

Objectives: To study the relationship between morphology of blastocyst and chromosomal abnormality. Subjects and methods: Retrospective, cross-sectional descriptive study in 953 day-5 embryos analyzed for preimplantation genetic screening (PGS), at Assisted Reproductive Technology center, 16A Ha Dong General Hospital, from February 2018 to May 2019. Results: The rates of mosaic, numerical abnormality and structural abnormality were 56.68%, 36.6% and 6.68%, respectively. Normal blastocysts accounted for the majority in good morphological embryo group (69.1%). The incidence of 1, 2 or 3 chromosome abnormalities per embryo increased gradually in the medium and bad morphology embryos group. A higher proportion of chromosome abnormality was found in association with low expansion degree, inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE) grade C. The top quality morphology of day-5 embryo was associated with the decreasing risk of chromosome abnormality (OR = 0.22; 95%CI = 0.16 - 0.29; p < 0.001). Conclusion: There is a significant relationship between morphological blastocyst and chromosome abnormality. The low expansion degree, TE and ICM grade C, and poor quality morphological blastocyst was associated with the increasing rate of chromosome abnormality. * Keywords: Chromosome abnormality; Blastocyst; Morphology; In vitro fertilization; Preimplantation Genetic Screening.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

12
1.
2.
3.
4.
Characteristics of brachial plexus injury in magnetic resonance imaging 3.0 Tesla
Nguyen Duy Luat, Vu Van Hoe, Nguyen Duy Bac, Nguyen Minh Tam, Nguyen Van Hung, Lam Khanh
5.
6.
7.
8.
9.
Outcomes of total knee arthroplasty on radiographic measures
Vu Nhat Dinh, Hoang The Hung, Pham Tien Thanh
10.
11.
12.
Study on the relationship between blastocyst morphology and chromosome abnormality
Hoang Minh Ngan, Nguyen Dinh Tao, Nguyen Trung Nam, Trieu Tien Sang
13.
14.
15.
12

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y