TẠP CHÍ SỐ 3-TA NĂM 2020

Long-term outcomes of radical laparoscopic surgery in management for sigma colon cancer at 103 Military Hospital

Ngo Gia Khanh, Nguyen Thanh Long, Nguyen Van Khoa, Nguyen Van Xuyen

Tóm tắt

Objectives: To analyse some long-term outcomes of radical laparoscopic surgery treating sigma colon cancer at 103 Military Hospital. Subjects and methods: A descriptive, cross-sectional study on 58 patients diagnosed as sigma colon cancer. Result: 100% of patients underwent radical laparoscopic surgery, rate of 12 lymph nodes harvested: 58.62%. 12.07% of patients was in TNM stage 1, 32.76% in TNM stage 2 and 55.17% in TNM stage 3. 11.64% of deaths was found. Postoperative recurrence: 22.41%. 36-month survival rate: 90.9%, disease-free survival rate: 86.53%. Conclusion: Laparoscopic surgery is effective in treating sigma colon cancer, which need a larger number of patients and more follow-up in the future. * Keywords: Sigma colon cancer; Laparoscopic surgery.

Abstract

Objectives: To analyse some long-term outcomes of radical laparoscopic surgery treating sigma colon cancer at 103 Military Hospital. Subjects and methods: A descriptive, cross-sectional study on 58 patients diagnosed as sigma colon cancer. Result: 100% of patients underwent radical laparoscopic surgery, rate of 12 lymph nodes harvested: 58.62%. 12.07% of patients was in TNM stage 1, 32.76% in TNM stage 2 and 55.17% in TNM stage 3. 11.64% of deaths was found. Postoperative recurrence: 22.41%. 36-month survival rate: 90.9%, disease-free survival rate: 86.53%. Conclusion: Laparoscopic surgery is effective in treating sigma colon cancer, which need a larger number of patients and more follow-up in the future. * Keywords: Sigma colon cancer; Laparoscopic surgery.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

12
1.
2.
3.
4.
Characteristics of brachial plexus injury in magnetic resonance imaging 3.0 Tesla
Nguyen Duy Luat, Vu Van Hoe, Nguyen Duy Bac, Nguyen Minh Tam, Nguyen Van Hung, Lam Khanh
5.
6.
7.
8.
9.
Outcomes of total knee arthroplasty on radiographic measures
Vu Nhat Dinh, Hoang The Hung, Pham Tien Thanh
10.
11.
12.
Study on the relationship between blastocyst morphology and chromosome abnormality
Hoang Minh Ngan, Nguyen Dinh Tao, Nguyen Trung Nam, Trieu Tien Sang
13.
14.
15.
12

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y