TẠP CHÍ SỐ 9-TV NĂM 2018

A research on bone mineral density in the hip joint and evaluation on intertrochanteric fracture treatment with bipolar joint hip replacement in the elderly from 2012 to 2015 at 103 Military Hospital

Le Ngoc Hai; Tran Dinh Chien

Tóm tắt

Objectives: To investigate hip osteoporosis among elderly patients with intertrochanteric and to evaluate the outcome of fracture treatment with bipolar joint replacement in the elderly. Subjects and methods: A retrospective and prospective study on 60 patients (15 men and 45 women), mean age 82.62 ± 5.75 (from 70 to 102 years old) were treated for hip fracture with hip replacement partially used cement at 103 Military Hospital from 09 - 2012 to 12 - 2015. Clinical description of age, gender, lesion characteristics, bone mineral density in the hip and immediate and predicted results. Results and conclusions: Age group 80 - 89 accouted for 48.33%, women/men ratio 3.0/1. Classified based on AO, group A2 made up 63.33%. Bone mineral density measured in accordance with DEXA was 60 patients: BMI index 18.5 - 22.9 accounted for 73.33%, Singh highest grade 55.0%, T-score average femur neck -3.62 ± 0.55, T-score = -3.9 for majority, T-score for femoral neck -3.03 ± 0.44; T-score average intertrochanteric fracture -3.02 ± 0.4; mean T-score of Ward area -3.91 ± 0.58; T-score mean head-to-hip ratio -3.20 ± 0.53. Bone mineral density of the neck - trochanteric - intertrochanteric - total head on the male thigh bone was significantly higher than that of females (p < 0.05); However, Ward's triangle bone between two groups of males and females was not different (p = 0.18487). Immediate evaluation: 100%, distance scale results according to Merle D’Aubigné - Postel: very good: 10.0%, good: 53.33%, quite: 23.33%, medium: 8.33%, bad: 5.0%. * Keywords: Intertrochanteric; Bipolar; Elderly; Hip replacemen; DEXA.

Abstract

Objectives: To investigate hip osteoporosis among elderly patients with intertrochanteric and to evaluate the outcome of fracture treatment with bipolar joint replacement in the elderly. Subjects and methods: A retrospective and prospective study on 60 patients (15 men and 45 women), mean age 82.62 ± 5.75 (from 70 to 102 years old) were treated for hip fracture with hip replacement partially used cement at 103 Military Hospital from 09 - 2012 to 12 - 2015. Clinical description of age, gender, lesion characteristics, bone mineral density in the hip and immediate and predicted results. Results and conclusions: Age group 80 - 89 accouted for 48.33%, women/men ratio 3.0/1. Classified based on AO, group A2 made up 63.33%. Bone mineral density measured in accordance with DEXA was 60 patients: BMI index 18.5 - 22.9 accounted for 73.33%, Singh highest grade 55.0%, T-score average femur neck -3.62 ± 0.55, T-score = -3.9 for majority, T-score for femoral neck -3.03 ± 0.44; T-score average intertrochanteric fracture -3.02 ± 0.4; mean T-score of Ward area -3.91 ± 0.58; T-score mean head-to-hip ratio -3.20 ± 0.53. Bone mineral density of the neck - trochanteric - intertrochanteric - total head on the male thigh bone was significantly higher than that of females (p < 0.05); However, Ward's triangle bone between two groups of males and females was not different (p = 0.18487). Immediate evaluation: 100%, distance scale results according to Merle D’Aubigné - Postel: very good: 10.0%, good: 53.33%, quite: 23.33%, medium: 8.33%, bad: 5.0%. * Keywords: Intertrochanteric; Bipolar; Elderly; Hip replacemen; DEXA.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

123
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị cơn cơ giật chức năng ở tân binh
Bùi Quang Huy; Cao Văn Hiệp; Nguyễn Hữu Thiện; Nguyễn Trọng Đạo
7.
8.
Đặc điểm lâm sàng hành vi gây hấn ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid
Nguyễn Quang Ngọc Linh; Trần Thị Thu Hà; Vũ Thy Cầm; Nguyễn Văn Tuấn
9.
10.
11.
12.
Kết quả sớm phẫu thuật cắt thùy điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Quân y 103
Nguyễn Thế Kiên; Nguyễn Ngọc Trung; Nguyễn Văn Nam; Vũ Đức Thắng; Nguyễn Trường Giang
13.
14.
15.
Evaluation of acute toxicity of pidotimod synthesized in Vietnam
Quach Thi Ha Van; Nguyen Hong Hai; Nguyen Thi Thu Hang; Nguyen Hai Nam; Tran Viet Hung
123

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y