Sponge hình túi Đỏ

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Sponge hình túi Đỏ Xestospongia cf. testudinaria (Lamarck, 1814) (HL11) Family Petrosiidae van Soest, 1980

Sponge hình túi Đỏ

 Mô tả

Hình thái loài này biến đổi rất mạnh, không những chỉ về hình thái ngoài mà ngay cả cấu trúc các rãnh, các gân đều thay đổi. Hình dáng điển hình là hình túi với lớp bao phía ngoài dày. Màu thường hồng nhạt hoặc đậm. Lỗ mở phía trước tròn và phình ra ở giữa.

Phân bố

- Việt Nam: Hạ Long, Cô Tô

Tin cùng chuyên mục