Sponge hình trứng

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Sponge hình trứng Tethya seychellensis Wright

Sponge hình trứng

 Mô tả:

Hình quả trứng màu vàng đến màu vàng nâu, kichs thước từ 5-6 cm. Một đặc điểm dễ nhận thấy là sự xuất hiện của hai chồi nhỏ ngay trên bề mặt của chúng

Phân bố:

Rất phổ biến ở vịnh Hạ Long, Cô Tô,.Chúng thường sống trên bề mặt của các rạn đá với mật độ cao. Thế giới, đã tìm thấy ở Indonesia

Sinh học:

Sinh sản vô tính, ăn lọc nước bắt sinh vật phù du và các mùn bã hữu cơ có trong nước

Tin cùng chuyên mục