TẠP CHÍ SỐ 7-TV NĂM 2021

A study on the indications, specifications, techniques and results of the Milligan - morgan hemorrhoidectomy at the Military Hospital 103

Nguyen Van Tiep, Le Anh Tuan

Tóm tắt

Objectives: To evaluate the indication, procedural specification, and results of the Milligan - Morgan hemorrhoidectomy at the Military Hospital 103. Subjects and methods: A prospective and retrospective study on 53 patients who underwent Milligan - Morgan hemorrhoidectomy to treat of hemorrhoids from September 2020 to November 2020. Results: Average age: 46.5 ± 15.3 years. The youngest was 15 years, the oldest was 84 years. The ratio of male/female: 2.3/1. Grade III hemorrhoids: 54.7%, grade IV hemorrhoids: 45.3%. Average surgical time: 34.0 ± 10.4 minutes. The average number of removed hemorrhoidal tissues: 3.15 ± 1.45. Surgical complications: Postoperative bleeding: 4 cases (7.5%). Postoperative follow-up results: Postoperative pain: Mild pain: 9%; moderate pain 45.3%. The average length of hospital stays: 4.0 ± 1.6 days. Long - term postoperative follow-up results: No patients with recurrent hemorrhoids during the period of research were found. Time to return to normal work: 16.42 ± 7.56 days (10 - 30 days). Overall evaluation: Good 93.2%; average: 5.1%; bad 1.7%. Conclusion: The Milligan - Morgan hemorrhoidectomy is a relatively simple technique with fewer complications, lower recurrence rate, less pain and more quick surgery time, so this surgery has been widely applied to many types of hemorrhoids.

Abstract

Objectives: To evaluate the indication, procedural specification, and results of the Milligan - Morgan hemorrhoidectomy at the Military Hospital 103. Subjects and methods: A prospective and retrospective study on 53 patients who underwent Milligan - Morgan hemorrhoidectomy to treat of hemorrhoids from September 2020 to November 2020. Results: Average age: 46.5 ± 15.3 years. The youngest was 15 years, the oldest was 84 years. The ratio of male/female: 2.3/1. Grade III hemorrhoids: 54.7%, grade IV hemorrhoids: 45.3%. Average surgical time: 34.0 ± 10.4 minutes. The average number of removed hemorrhoidal tissues: 3.15 ± 1.45. Surgical complications: Postoperative bleeding: 4 cases (7.5%). Postoperative follow-up results: Postoperative pain: Mild pain: 9%; moderate pain 45.3%. The average length of hospital stays: 4.0 ± 1.6 days. Long - term postoperative follow-up results: No patients with recurrent hemorrhoids during the period of research were found. Time to return to normal work: 16.42 ± 7.56 days (10 - 30 days). Overall evaluation: Good 93.2%; average: 5.1%; bad 1.7%. Conclusion: The Milligan - Morgan hemorrhoidectomy is a relatively simple technique with fewer complications, lower recurrence rate, less pain and more quick surgery time, so this surgery has been widely applied to many types of hemorrhoids.

BÀI VIẾT CÙNG SỐ

12
1.
Tối ưu hóa công thức màng bao pellet verapamil hydroclorid giải phóng kéo dài
Trương Đức Mạnh, Võ Xuân Minh, Phan Thị Hòa, Nguyễn Văn Bạch
2.
3.
Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen COL7A1 gây bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh ứng dụng trên tế bào phôi
Triệu Tiến Sang, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Đình Hiếu, Trần Ngọc Thảo My, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Văn Tâm
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y