Cập nhật bài báo Tiếng Anh của IBP

Cập nhật: 10h57 | 17/09/2018

1. T. Thanh, P.H. Ton, V.D. Hai, N.T. Luong, T.V. Hai, P.B. Hien, L.T. Nghia, D.M. Trung, N.T. Duong, K.H. Trung and T.D. Khanh (2018). Detection of Bacterial Leaf Blight Resistance Genes in Indigenous Glutinous Rice Landraces. Journal of Horticulture and Plant Research. Vol. 2. Pp:1-9.

2. T.V. Tam, D.V. Dong, D.V. Lam, T.H. Anh, N.D. Van, D.M. Trung, T.D. Duong, K.H. Trung, N.T. Duong and T.D. Khanh (2018). Identification of Vietnamese Native Rhododendron and Enkianthus Species of Ericaceae Family Based on Ribosomal DNA Internal Transcribed Spacer (ITS) Sequence.Journal of Horticulture and Plant Research. Vol. 2. Pp:33-42.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 222 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
® Cổng TTĐT đa năng T-Portal - Phiên bản 1.0