Liên hệ với Ban Quản lý dự án.

Cập nhật: 9h19 | 20/07/2013

Mọi thông tin xin liên hệ Ban quản lý dự án điều tra sinh vật biển - dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau: 

- Phòng KHQS – Học viện Quân y.

- Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 069.566.241/243/244.

- Email: hvqy@vmmu.edu.vn.