Mục tiêu và nội dung.

Cập nhật: 9h19 | 20/07/2013

1. Mục tiêu:

- Điều tra cơ bản thực trạng thành phần loài, phân bố một số sinh vật có thể sử dụng làm dược liệu và thực phẩm chức năng phục vụ bộ đội ở ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau;

- Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm sinh học có giá trị từ nguồn dược liệu biển phục vụ cộng đồng;

- Đề xuất biện pháp bảo tồn, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn dược liệu ven biển, góp phần xóa đói, giảm nghèo, gắn kết quân dân bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển.

2. Nội dung:

2.1. Điều tra thực trạng, phân bố của một số sinh vật ven biển dùng làm dược liệu tại các tỉnh ven biển Nam trung Bộ:

2.2. Tách chiết và đánh giá hoạt tính sinh học của các hoạt chất từ nguồn dược liệu biển.

2.3. Nghiên cứu bào chế một số chế phẩm sinh học từ nguồn dược liệu biển.