Thành viên tham gia nghiên cứu

Cập nhật: 9h19 | 20/07/2013

- GS.TS Hoàng Văn Lương - Phó giám đốc Học viện Quân y.

- PGS.TS Phạm Quốc Long - Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên.

- PGS.TS Trần Hải Anh - Trưởng phòng Sau đại học - Học viện Quân y.

- TS Nguyễn Duy Bắc - Phó trưởng phòng Đào tạo - Học viện Quân y.

- TS Nguyễn Văn Long - Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự - Học viện Quân y.

- DS Phạm Văn Vượng - Bộ môn Dược liệu - Học viện Quân y.

- TS Vũ Bình Dương - Chỉ huy trưởng TT Nghiên cứu ứng dụng Sinh Y Dược học.

- DS Đào Văn Đôn - Bộ môn Dược học quân sự - Học viện Quân y.

- DS Chử Văn Mến - TT Nghiên cứu ứng dụng Sinh Y Dược học.

- ThS Lê Trung Thắng - Trưởng ban CNTT - Học viện Quân y.