Sao biển cánh dày

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Sao biển cánh dày Protogaster nodusus

Sao biển cánh dày

 Mô tả:

 Hình sao 5 cánh, độ dài các cánh đều nhau và t­ương đối ngắn. Trên mỗi cánh có từ 5 - 6 ụ hình tròn. Màu sắc biến đổi từ màu vàng chanh sang vàng nhạt

Phân bố:

Cù Lao Chàm, Cô Tô, trong các rạn san hô, các bãi cát ven bờ ở độ sâu 5 - 10 m

Sinh thái học:

 Sao biển­ ăn tảo đa bào nh­ư: Sargassum, Glacilaria, ăn các loài động vật đáy nhỏ .Ưa độ mặn cao từ 20 - 30%0. Sống ven đảo, vùng d­ới triều từ 1 - 10 m nước, bám vào các rạn đá

Tin cùng chuyên mục