Hải sâm đen

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Hải sâm đen Holothuria martensii

Hải sâm đen Holothuria martensii

 Mô tả:

Là loài có cơ thể lớn, chiều dài có thể đạt đến 30 cm. Bình thường cơ thể hình quả chuối, nhưng có thể thay đổi rất nhanh nếu môi trường có biến dổi. Cơ thể màu đen hoặc đen hơi chuyển màu nâu, màu hồng. Trên cơ thể có hai dạng gai hình gần tròn và thoi bao phủ

Phân bố:

Phân bố rộng dọc theo dải ven bờ Việt Nam, tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển miền Trung 

Tin cùng chuyên mục