Ôc đụn

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Ôc đụn Trochus maculatus

Ôc đụn

 Mô tả:

Vỏ hình tháp , cao 75mm , thân ốc có nhiều vòng đồng tâm, gồ gề. Đế vỏ lồi , có vòng xoắn xếp không đều nhau. Rốn sâu, có 4 hoặc 5 vòng xoắn, phần mút ngoài của các vòng này nhô cao, tạo thành một hàng ụ nhỏ (mô tả theo mẫu vật )

Phân bố: 

Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Vịnh Văn Phong, Hòn Tre, Hòn Miếu, Hòn Nội, Hòn Ngoại, Hòn Trắc, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Côn Đảo Nhỏ; Đảo Trường Sa; Hòn Gỏi, Hòn Mây Rút, Mũi Đất Đỏ.

Sinh thái học:

Sống ở vùng triều có khi xuống sâu 10 m thường bám trên rạn san hô, vách đá, nơi có rong bao phủ. Sống thành nhóm như­ng không nhiều cá thể lắm .

Tin cùng chuyên mục