Giới thiệu dự án

Cập nhật: 9h19 | 20/07/2013

- Tên dự án: Điều tra đánh giá một số loài sinh vật ven biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau dùng làm dược liệu phục vụ cho bộ đội và cộng đồng; Đề xuất biện pháp bảo tồn, khai thác.

- Cơ quan chủ trì dự án: Bộ Quốc Phòng.

- Cơ quan thực hiện dự án: Học viện Quân y.

- Cơ quan phối hợp:

+ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

+ Quân y Quân chủng Hải Quân.

+ Viện nghiên cứu Thủy sản 3 Bộ Thủy sản.

+ Sở Y tế 6 tỉnh ven biển Nam trung bộ.

- Chủ nhiệm dự án: GS.TS Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y. 

- Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (Từ 01/2011 đến 12/2013).