Nhãn khoa là một môn học lâm sàng chuyên khoa vê các bệnh về mắt, được giảng dạy vào năm thứ 5 trong chương trình đào tạo Bác sỹ dài hạn.

1. Hoạt động học tập trên hệ thống dạy học trực tuyến là một phần của toàn bộ khóa học

2. Các nội dung học tập được hệ thống dạy học trực tuyến theo dõi và đánh giá tự động. Việc hoàn thành khóa học được xác định thông qua công cụ Progressbar.

3. Trung bình điểm của post-test các bài học sẽ là điểm đánh giá thường xuyên của học viên.

4. Điều kiện để học viên được thi học phần gồm:

+ Công cụ Progressbar xác nhận đã hoàn thành các hoạt động.

+ Điểm post-test của các bài học đạt trên 5