Đại cương về Phục hồi chức năng và đại cương về vật lý trị liệu

Đọc thêm bài giảng số 5 trong sách miễn dịch học - HVQY

bvdhfhfhwhfuhweuhfheghrgjrgjgjrgvbfhfhbvb

Học phần dinh dưỡng được xây dựng và giảng dạy phối hợp với một số bộ môn nội và ngoại có liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Học phần gồm các bài giảng cung cấp kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho người bệnh trong một số bệnh thường gặp bao gồm các phương pháp sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, nguyên tắc dinh dưỡng điều trị trong một số bệnh thường gặp, theo dõi dinh dưỡng.