Bảo quản tinh trùng từ người đã chết ở Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

23h38 | 06/12/2018

Bảo quản tinh trùng

ThS.BS Trần Thị Hằng - Giám đốc Ngân hàng mô, BV Việt Đức cho biết, hiện nay Ngân hàng mô đã bảo quản tổng số 29 mẫu tinh dịch. Đặc biệt, trong đó có bảo quản tinh trùng lấy từ bệnh nhân đã chết. Theo ThS. Hằng, nhờ sự giúp đỡ về kỹ thuật và kinh nghiệm từ các chuyên gia của Viện Mô phôi học lâm sàng Quân đội, Ngân hàng mô – BV Việt Đức đã tiến hành bảo quản mẫu tinh dịch đầu tiên vào ngày 27/02/2018. Cho đến nay, Ngân hàng mô đã bảo quản được tổng số 29 mẫu, trong đó: có 16 mẫu từ dịch hút mào tinh (58,6%), 06 mẫu tinh dịch (20,7%) và 06 mẫu mô tinh hoàn (20,7%).

https://suckhoedoisong.vn/bao-quan-tinh-trung-tu-nguoi-da-chet-n150206.html?fbclid=IwAR2mEWOhWTY8d0MSYZj2YSOkJVpxB9RLHmd5HVR6Y-mYIxkcX0bOUWVxejY

TIN MỚI