Ốc đĩa

Cập nhật: 10h24 | 05/09/2013

Ốc đĩa : Nerita albicilla

Ốc đĩa

 Mô tả:

 ốc hình trái lê, có hai loại vân phóng xạ và vân đồng tâm cắt nhau theo chiều xiên từ d­ới lên trên. Đỉnh vỏ nhô cao, vê tròn phía đỉnh.

Phân bố: 

Phân bố trên các bãi triều đá ở hầu hết các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh, Thanh Hoá đến mũi Cà Mau

Sinh thái học:

Sống ở độ mặn khoảng 25%0 trở lên, ăn các loài rong tảo biển bám trên đá ở bãi triều

Tin cùng chuyên mục