HỌC VIỆN QUN Y
BỘ MN SỐT RT - K SINH TRNG - CN TRNG

ĐỘNG VẬT CHN ĐỐT

Y HỌC

 
 
 
 
   

 

H nội 3 - 2006

 
 
 
* Giới thiệu
* Động vật chn đốt y học
* Kĩ thuật nghin cứu động vật chn đốt
* Bảng định loại động vật chn đốt
* Kiểm tra trắc nghiệm